Wielki Piatek

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego charakteryzującym się zadumą nad męką i śmiercią Chrystusa, skupieniem, powagą, wzmożoną pobożnością i gorliwością praktyk religijnych. Jest to jeden z dwóch dni w roku (drugim jest Popielec), w których obowiązuje post ścisły polegający na powstrzymaniu się od spożywania mięsa i pokarmów mięsnych oraz ograniczeniu liczby posiłków. W Wielki Piątek w kościołach katolickich odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej, często przed Liturgią Męki Pańskiej.
Stałym elementem jest liturgia słowa – przywołuje ona słowa proroka Izajasza, który pisał, że Mesjasz będzie cierpiał za ludzi, fragment Psalmu 31 oraz czytanie z Listu do Hebrajczyków. Następnie odczytywana jest Ewangelia, a dokładnie – jeden z fragmentów opisujących mękę Jezusa. Po tym etapie odmawiana jest modlitwa wstawiennicza, w której Kościół poleca Bogu cały świat (wiąże się to z przekonaniem, że Jezus zbawił wszystkich). Kolejnym etapem jest adoracja krzyża, w czasie której przedstawienia konającego Chrystusa zostają odsłonięte. Chociaż tego dnia nie są odprawiane msze święte, kapłan po zakończeniu liturgii słowa rozdaje komunię.