Dane parafii:

Adres: ul. Czereśniowa 15, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax.: (095) 732 06 90 (ks. proboszcz kanonik Ryszard Przewłocki)
e-mail: parafia@kolbe-gorzow.pl

Konto Parafii: PKO Bank Polski S.A. II Oddział w Gorzowie Wlkp.
Nr rachunku: 85 1020 1967 0000 8002 0046 7928

Kontakt z ks. egzorcystą:

Ks. Krzysztof Hojzer – 724 540 267

 

Kancelaria parafialna czynna:

wtorek – 16.00 – 17.00
czwartek – 16.00 – 17.00
sobota – 11.00 – 12.00

Uwaga:
W pewnych okresach, zwłaszcza w okresie świątecznym, ferii wakacji, godziny i dni pracy kancelarii mogą być inne.
Prosimy sprawdzić w ogłoszeniach parafialnych.

w sytuacjach losowych (pogrzeby lub wezwania do ciężko chorego) kontakt 24 godz./na dobę. Posługa duszpasterska w kancelarii nie ogranicza się jedynie do załatwiania rozmaitych formalności, ale można także przyjść na rozmowę z kapłanem – duszpasterzem.

Odwiedziny chorych:

I sobota każdego miesiąca (Uwaga! wypadająca po pierwszym piątku) od godz. 9.30

Dokumenty niezbędne do przedstawienia w Kancelarii

Sakrament Chrztu Świętego

  1. akt urodzenia dziecka (odpis),
  2. dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, adres zamieszkania),
  3. zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Sakrament małżeństwa

  1. aktualne (do 3 m-cy wstecz) metryki chrztu,
  2. dowody osobiste,
  3. ostatnie świadectwo katechizacji,
  4. zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński),
  5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągnął za sobą również skutki cywilno – prawne (tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny.

Pogrzeb katolicki

  1. akt zgonu,
  2. zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej). 

Jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu wystawia kapela szpitala.