UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem....

IV Niedziela adwentu

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.

III Niedziela adwentu

Rekolekcje parafialne od niedzieli do środy. Rekolekcje szkolne w „CHEMIKU” od 12 – 14 grudnia.
Niedziela Chrystusa Króla

Niedziela Chrystusa Króla

Uroczystość Chrystusa Króla „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”