XVI Niedziela zwykła

(J 12, 20-33) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie...

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem....

IV Niedziela adwentu

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami.

III Niedziela adwentu

Rekolekcje parafialne od niedzieli do środy. Rekolekcje szkolne w “CHEMIKU” od 12 – 14 grudnia.
Niedziela Chrystusa Króla

Niedziela Chrystusa Króla

Uroczystość Chrystusa Króla “Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”