Grupy działające przy parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gorzowie Wlkp.

Odnowa w Duchu Świętym

Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii powstała w roku 1993.

W każdy wtorek spotykamy się na Eucharystii, by następnie uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym. Na spotkaniach gromadzimy się w kaplicy, przed Najświętszym Sakramentem, wielbiąc Boga, rozważając jego Słowo i słuchając katechezy.

W pierwszy piątek miesiąca posługujemy modlitwą wstawienniczą, z której może skorzystać każdy parafianin. Choć grupa posługuje w ten sposób od września (2014) to na pierwszym spotkaniu zgromadziło się 10 osób. Od kilku lat prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne, tzw. Seminaria Odnowowe. Prowadzone są one przez księdza opiekuna i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Podczas rekolekcji uczestnicy korzystają ze spowiedzi św. generalnej i chrztu w Duchu Świętym, a wielu z nich dołącza później do grupy. W trosce o miasto podjęliśmy modlitwę wstawienniczą za Gorzów, od 6 lat spotykamy się przed Najświętszym Sakramentem na godzinnej adoracji. Istotną cechą odnowy charyzmatycznej jest odnowa życia każdego ze współbraci i sióstr, dlatego zwracamy uwagę na modlitwę indywidualną, oraz formację poprzez udział w rekolekcjach i grupach domowych. Podczas spotkań domowych głoszona jest katecheza i rozważane Słowo Boże.

Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim.

Przyjdź! Aby:

 • lepiej poznać Boga,
 • doświadczyć osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem,
 • doświadczyć uzdrawiającej mocy Jezusa, Jego pokoju i radości,
 • lepiej rozumieć Pismo Święte.
 • Spotkania: w każdy wtorek msza święta o godz. 18:00, uwielbienie Boga w kaplicy adoracji, spotkanie w salce parafialnej.
 • Opiekun: Ks. Krzysztof Kolanowski
 • Lider:

strony www:

Koło Przyjaciół Paradyża

MODLITWA PRZYJACIÓŁ PARADYŻA

Niepokalana Dziewico, Maryjo, której Bóg powierzył wychowanie Jezusa, Zbawiciela świata, bądź wychowawczynią licznych młodych ludzi, których Duch Święty rozpali pragnienia pójścia na służbę Odwiecznej miłości.
Upraszaj im łaskę rozeznania i odczytania daru powołania i gotowości pokornego pełnienia woli Bożej aż do całkowitego zapomnienia o sobie i zjednoczenia z Jezusem.
Wszystkim powołanym bądź pomocą i ostoją w czas próby i zwątpienia.
Twojej opiece i obronie polecamy szczególnie nasz Seminarium Duchowne, aby nieustannie wzrastała tam pokora i cierpliwość, pracowitość i uczciwość, wiara żywa, a nade wszystko miłość do Ciebie i Twojego Syna, ranionego grzechami w sercach ludzi.
Matko Cierpliwie Słuchająca, miej w szczególnej opiece tych kapłanów i kleryków, którzy dzisiaj najbardziej potrzebują Twej pomocy.
Ozdobo Paradyża, Matko Słowa Przedwiecznego, nie gardź słowami moimi, ale je łaskawie wysłuchaj.

Amen


Kapłan odpowiedzialny: Ks. Krzysztof Kolanowski

 • Spotkania: pierwszy czwartek miesiąca adoracja przed mszą św., msza św. 18:00 i spotkanie po mszy świętej.

strona www:

Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM)

Na naszych spotkaniach uczymy się czytać Pismo święte-dzielimy się tym, co Bóg mówi do nas i jak my mamy odpowiadać swoim życiem na Jego słowa. Również w czasie naszych spotkań bawimy się..

ERM to grupa skupiająca wokół siebie dzieci z parafii, które mają swoje spotkania raz w tygodniu w ciągu roku szkolnego pod opieką Sióstr Urszulanek. Zadaniem dzieci, należących do Krucjaty jest poznawanie i rozumienie tajemnic Eucharystii, dbanie o wzorową postawę swoją i swoich kolegów.

Historia ERM

Eucharystyczny Ruch Młodych jest ruchem eklezjalnym, gromadzącym dzieci i młodych, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat. Ruch ten powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie przystosowania Krucjaty i jej zasad do dzisiejszych czasów. Można powiedzieć, że ERM jest w jakimś sensie wynikiem soborowego „aggiornamento” w dziedzinie wychowania eucharystycznego.
Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie. Korzeniami ERM sięga Krucjaty Eucharystycznej – organizacji powstałej we Francji w 1916 roku, a na ziemie polskie przeniesionej przez matkę Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK.
Od końca II wojny światowej do lat osiemdziesiątych nie było możliwości pracy z dziećmi w Krucjacie. Tymczasem we Francji od 1960 roku Krucjata Eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu, jako nowy ruch. Za radą Jana XXIII przybiera ona nazwę: Eucharystyczny Ruch Młodych. Po latach kryzysowych Ruch ten odradza się i od 1970 roku uniezależnia się od Apostolstwa Modlitwy, działając w porozumieniu z odpowiednią Komisją w ramach Episkopatu Francji. Podobnie kształtują się dzieje ERM w Belgii. Natomiast we Włoszech i Hiszpanii Krucjata Eucharystyczna przekształca się w ERM, pozostając nadal jako sekcja młodzieżowa w ramach Apostolstwa Modlitwy.
Z terenu krajów Europy ERM przenika do krajów Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Paragwaj.
W Polsce w jedności z Ruchem na świecie wspólnoty ERM-u powstały w 1985 roku w ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego. Dziś jest nas w Polsce ok. 12 tysięcy członków w 28 diecezjach.

ERM gromadzi dzieci i młodych, którzy:

 • kochają szczególnie Jezusa Eucharystycznego
 • razem przeżywają Ewangelię
 • opierając się na Jego przyjaźni chcą budować nowy świat

ERMisto! Z miłości do Jezusa Chrystusa:

 • Żyj Mszą św.
 • Czytaj Ewangelię
 • Kochaj bliźnich
 • Bądź trzynastym apostołem

Obowiązki członka ERM:

 • Módl się gorliwie rano i wieczorem
 • Bierz pełny udział we Mszy św.
 • Odwiedzaj i adoruj Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie
 • Prowadź systematyczną pracę nad sobą
 • Bądź wrażliwy na potrzeby bliźnich i spiesz im z pomocą
 • Odznaczaj się solidnością w pracy szkolnej i na katechezie
 • Unikaj alkoholu i papierosów
 • Żyj sprawami Kościoła, Ojczyzny i wspieraj Ojca Świętego modlitwą
 • Bierz czynny udział w spotkaniach ERM
 • Okazuj gorliwe uczestnictwo w życiu parafii.

strona www:

ZAPRASZAMY

W salce domu katechetycznego (przy kościele)!

 Opiekunem grupy jest Siostra Bogusława Latus

 Zabierz ze sobą dobre chęci, Pismo Święte, Uprzedzam jednak, że czas wypełniony będzie modlitwą – tańcem dlatego

trzeba zabrać  ze sobą RADOŚĆ – obowiązkowo

Wspólnota Wiara i Światło

„Wiara i Światło” powstała z wiary, że każda z osób niepełnosprawnych intelektualnie jest w pełni osobą, z wszystkimi prawami istoty ludzkiej: przede wszystkim z prawem bycia kochaną, uznawaną i poważaną ze względu na samą siebie i w wyborach, które podejmuje. „Wiara i Światło” jest także przekonana, że każda osoba, w pełni sprawna czy upośledzona jest jednakowo kochana przez Boga, że Jezus mieszka w każdej z nich. „Wiara i Światło” wierzy, że każda osoba, nawet najbardziej upośledzona jest powołana by pogłębiać swe życie w Jezusie w swoim Kościele. Jest powołana by stać się źródłem łaski i pokoju w świecie.

Wspólnota „Wiara i Światło” to grupa 15-40 osób (niepełnosprawne intelektualnie dzieci, młodzież i dorośli ich rodzice i przyjaciele) spotykających się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach, dzieleniu się, modlitwie i świętowaniu.

Pomiędzy tymi spotkaniami członkowie wspólnoty nawiązują osobiste więzi, bowiem „tam gdzie jest przyjaciel tam jest i droga”.

Zwykle wspólnoty zakorzenione są w lokalnych parafiach i włączają się w życie swego kościoła. „Wiara i Światło” skupia Chrześcijan różnych wyznań odpowiadając na Jezusową modlitwę „Ojcze uczyń aby wszyscy stanowili JEDNO”.

Poza regularnymi zebraniami, wspólnoty podejmują szereg rozmaitych działań zależnie od ich potrzeb, kreatywności członków i Bożej inspiracji. Organizują wakacyjne obozowiska, formacje, pielgrzymki – czas radości i ożywienia dla osób z umysłowym upośledzeniem, czas wytchnienia dla ich rodziców, etc.

Osobie niepełnosprawnej intelektualnie, „Wiara i Światło” objawia, że jest wezwana by obdarowywać innych skarbami swego serca, swym uczuciem, wiernością.

Rodzinom, „Wiara i Światło” daje niezbędne oparcie w ich trudnościach, pomaga im w lepszym rozpoznaniu wewnętrznego piękna ich dziecka i odkryciu, że ono może być źródłem życia i jedności.

Przyjaciołom, szczególnie młodym, „Wiara i Światło” ukazuje drogę do nawiązania przyjaźni z osobą niepełnosprawną intelektualnie, do zaangażowania pozwalającego na odkrycie w drugiej osobie żywej obecności Jezusa, odkrycie nowego sensu swego życia. Czyż nie jest to niesamowite doświadczenie.

Przesłanie

W czasach gdy wiele dzieci z upośledzeniem umysłowym jest eliminowanych przed albo po ich urodzeniu, gdy często są porzucane, „Wiara i Światło” jest przekonana, że życie każdej osoby jest unikatowe i święte. Nawet najbardziej słaba istota jest wezwana by być źródłem radości i pokoju w Kościele i świecie. „Wiara i Światło” chce nieść im i ich rodzinom świadectwo Bożej miłości.

kapłan odpowiedzialny: ks. Krzysztof Kolanowski

spotkania: Pierwszy czwartek m-ca godz 18:30 w salce parafialnej

Galeria zdjęć:

[Best_Wordpress_Gallery id=”31″ gal_title=”wws-2013″]

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

– pogłębianie życia duchowego poprzez codzienne rozważanie tajemnic różańcowych.

Jesteśmy ludźmi zajętymi, w większości czynnymi zawodowo i zajętymi swoimi rodzinami. Te zajęcia są naszym powołaniem i są bardzo ważne i dobre. Ale codzienna modlitwa też jest bardzo ważna i dobra. Ile czasu możemy codziennie poświęcić na modlitwę? Dużo czy mało, możemy się w tym wzajemnie wesprzeć.

Znana jest modlitwa żywego różańca, w której kilka osób odmawia codziennie po jednej dziesiątce.
W ten sposób razem odmawiają cały różaniec. Tworzą przy tym wspólnotę modlitwy, choć nie spotykają się bezpośrednio.

Do własnych intencji i intencji za wspólnotę dołączamy intencje za Kościół powszechny i wszystkich wyznawców Chrystusa, oraz intencje papieskie.

Czy różaniec to „klepanie dziesiątek”? Jak to jest, że młodzi włączają się do różańca z entuzjazmem?
W nad wyraz praktyczny sposób wyraził to Jan Budziaszek: Jeżeli chcę coś zrobić dla przyjaciela, a fizycznie nie mogę, to zawsze mogę mu ofiarować pięć minut mojego życia. Tyle trwa jedna dziesiątka. W tym czasie Mateczka w niebie walczy o niego, a demony nie atakują mnie stresującymi myślami. Czysty zysk.”
(Jan Budziaszek, Czysty zysk, rozdz. 3: Różaniec. List, nr 8/2001, s. 12)

Spotkania: pierwszy piątek miesiąca msza święta o godz. 18:00, po mszy zmiana tajemnic
I sobota miesiąca
Opiekun: ks. proboszcz Ryszard Przewłocki
Animatorka: Emilia Frank

Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych

Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych

Spotkania: pierwsza niedziela miesiąca msza święta o godz. 18:00, po mszy spotkanie
Opiekun: ks. Krzysztof Hojzer

Służba liturgiczna

Służba liturgiczna: Ministranci, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej,
Schola parafialna, Chór parafialny

Służba liturgiczna

Ministranci

Jest to grupa, w której młodzi ludzie uczą się obowiązkowości. Całoroczne służenie nagradzane jest poprzez możność chodzenia po kolędzie. Wszystkie obecności na dyżurach są dokładnie liczone i odpowiednio punktowane przez samych ministrantów, co pozwala na sprawiedliwy podział obowiązków kolędowych. Nawet wspólna kasa jest w rękach grupy. Sami jej członkowie decydują o różnych składkach oraz wydatkach na cele specjalne i bieżące. Organizowane są np. wyjazdy na zjazdy służby liturgicznej w Paradyżu, a wcześniej w Rokitnie. Pozwala to na stały kontakt chłopców z rówieśnikami z innych parafii i poszerzanie swojej wiedzy oraz pogłębianie wiary na różnych seminariach i szkoleniach. Wspólnota ministrancka dba nie tylko o rozwój duchowy i intelektualny młodego człowieka, ale też o rozwój fizyczny oraz zdrowie. W wolnych chwilach istnieje możliwość gry w tenisa stołowego na stole zakupionym ze wspólnych składek kolędowych. W ostatnim czasie zostały również zorganizowane trzy zespoły piłki nożnej w związku z rozgrywkami między parafiami. Młody człowiek może wykazać się również wiedzą w zakresie Pisma Świętego i wystartować w Konkursie Biblijnym organizowanym w Paradyżu. W tym roku grupa ministrantów i lektorów z ww. parafii zajęła trzecie miejsce.

 

Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gorzowie Wielkopolskim posiada prężnie działającą formację ministrancką w liczbie ok. 70 osób, z czego ponad 20 to lektorzy.

Ministranci (szkoła podstawowa – klasa III – VI)

kapłan odpowiedzialny: Ks Krzysztof Kolanowski
spotkania: w każdą sobotę o godz. 12:00 – salka ministrancka

Lektorzy i ministranci (gimnazjum i szkoła średnia) i kandydaci

kapłan odpowiedzialny: Ks Krzysztof Kolanowski
spotkania: w każdą sobotę o godz. 12:00 – salka ministrancka

Schola Parafialna

Akompaniują nam głównie gitary oraz bębenek, czasem skrzypce i grzechotki.

Naszym głównym zadaniem jest ubogacenie śpiewem  niedzielnej Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 12.00. Gromadzimy się jako schola również
z okazji świąt i ważnych wydarzeń w Kościele. Włączamy się też chętnie w prowadzenie okolicznościowych nabożeństw, głównie różańcowych i Drogi Krzyżowej.

Spotykamy się w każdą sobotę na próbach, by dobrze przygotować się do niedzielnego śpiewu. W ciągu roku ma też miejsce wspólne wyjazdy o charakterze formacyjnym i integracyjnym. Nasza schola liczy 15 osób. W jej skład wchodzą dziewczęta w wieku od 7 do 17 lat. Ostatnio doszły nam też głosy chłopięce.

Jesteśmy grupa pełna radości i zapału . Staramy się, aby jak najlepiej czcić Boga poprzez muzykę i śpiew.

Chór

Starosta Chóru Parafialnego oraz Pan Organista zapraszają wszystkie osoby lubiące śpiewać  i chętnych do współpracy, do poszerzenia naszych szeregów.

Wszystkie chętne, bądź jeszcze nie zdecydowane osoby mogą zgłaszać się po każdej mszy świętej do Pana organisty, oraz  w każdy czwartek między godziną 18:30 a 19:30, podczas prób chóru które odbywają się w salce na parterze domu katechetycznego.

Rodzina chórzystów serdecznie zachęca i zaprasza.

Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Gorzowie Wielkopolskim p.w. św. Teresy od Jezusa

Opiekun: Ks. Krzysztof Hojzer

ZACHĘCAMY CIĘ – KLIKNIJ PO: Zaproszenie do Wspólnoty

strona www: Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Grupa modlitwy kontemplacyjnej

Ikona – Jezus Święta Cisza

Grupa modlitwy kontemplacyjnej
(Lektura + rozważanie + trwanie w Miłującej Obecności)

Przy parafii M. M. Kolbe Związana z duchową rodziną Przyjaciół Miłości Miłosiernej

„Szukajcie czytając, a znajdziecie rozmyślając; pukajcie modląc się, a będzie wam otworzone przez kontemplację”
(Guigo Kartuz XII w.)

Spotkania są kameralne – kilkuosobowa grupka, w której poczujesz się swobodnie.
Stawiamy na duchowość i łagodność w wolności i otwieraniu się na Obecność.

Zapraszamy w poniedziałki o godz. 18:30 w kaplicy domu Sióstr Urszulanek
przy parafii p.w. M.M. Kolbe
Opiekun: ks. prof. dr hab. Paweł Prüfer
Osoba odpowiedzialna: Arkadiusz Sowiński arsowi@o2.pl

Grupa spotyka się, aby pogłębiać osobiste doświadczenie modlitwy.
Przebieg spotkania jest bardzo prosty i ma tradycyjną formę Lectio Divina:
lectio (czytanie), meditatio (rozważanie), oratio (modlitwa spontaniczna), contemplatio (modlitwa kontemplacyjna).
W czasie spotkania czytamy także dokumenty Kościoła oraz dzieła wielkich świadków modlitwy.

Spotkania trwają około godziny i są otwarte dla wszystkich.
Uczestniczą w niej osoby także spoza naszej parafii i Gorzowa Wlkp.
Spotkania są NAPRAWDĘ otwarte na KAŻDEGO, który podziela nasze pragnienie spotkania z Bogiem:
– Ojcem – który bez naszych wyszukanych czy ułomnych słów wie czego nam potrzeba – a my ufamy Jego woli – która jest samym miłosierdziem.
– Synem – który jest dla nas Drogą, Prawdą i Życiem,
– Duchem Świętym – który otwiera i oczyszcza nasze umysły oraz  serca, uzdalniając do przyjęcia Łaski Bożej.

Modlitwa w ciszy (zewnętrznej i wewnętrznej – umysłu i emocji) to także nasza codzienna praktyka, w której, po lekturze Słowa, staramy się oddać z ufnością kształtowaniu nas, przez cierpliwą i mądrą Miłość Boga w Trójcy Świętej.

Ważna uwaga.
Modlitwy wewnętrznej, do której zachęcamy, nie należy mylić z medytacją niechrześcijańską lub pseudochrześcijańską. Modlitwa wewnętrzna zawsze ma prowadzić do spotkania z miłującym, osobowym Bogiem i nie ma nic wspólnego  z praktykami medytacyjnymi dążącymi do osiągnięcia „pustki” w umyśle. Opieramy się na Tradycji Kościoła, a szczególnie na nauczaniu św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Avila.

Świeckimi inicjatorami Przyjaciół są małżonkowie Monika i Marcin Gajdowie (www.gajdy.pl)

Strona Przyjaciół Miłości Miłosiernejwww.przyjacielemm.pl
Gdzie udostępnione zostały do odsłuchania nagrania z rekolekcji – Sesji katechetyczno-modlitewnych.

 

Krąg Domowego Kościoła

Dla małżeństw i rodzin:
Kościół Domowy

„Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”
(Mt 18:20)

O Ruchu
Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe
(gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).


Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w „Drogowskazach Nowego Człowieka”. Małżonkowie żyjąc treścią „Drogowskazów” realizują je w „Zobowiązaniach Domowego Kościoła”.

Kościół Domowy

Kim jesteśmy?
Domowy Kościół jest częścią Ruchu Światło – Życie (ruch oazowy), która skupia małżeństwa i rodziny. Czerpiemy z bogactwa charyzmatu Oazy i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame.
W naszej formacji kładziemy nacisk na rozwój i wzrost duchowości małżeńskiej. Będąc bliżej siebie, zbliżamy się do Boga, a będąc w głębokiej relacji z Jezusem, pogłębiamy naszą miłość małżeńską. Pogłębianie tych relacji wpływa również na nasze dzieci, pomagając nam wychowywać je w duchu chrześcijańskim.
Spotykamy się raz w miesiącu w grupach o stałym składzie (4 do 7 małżeństw), które nazywamy kręgami. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwa ksiądz opiekun oraz para animatorska.
W czasie spotkań w kręgu jest czas na część towarzyską, aby stworzyć atmosferę serdeczności, część modlitewną połączoną z dzieleniem się Słowem Bożym i modlitwą różańcową. Część formacyjna jest czasem dzielenia się problemami i radościami życia oraz sukcesami w pracy nad sobą i wypełnianiem zobowiązań. Część formacyjna jest także czasem przedstawienia i rozważenia kolejnego tematu przygotowanego przez parę animatorską (prowadzącą) lub inną parę w kręgu.
Wszystkie małżeństwa sakramentalne, które pragną umacniać swoją wiarę, pielęgnować miłość małżeńską, nauczyć się rozwiązywania konfliktów, doświadczyć życia we wspólnocie – serdecznie zapraszamy do kręgów Domowego Kościoła!
Jeżeli chcecie…

 • umacniać swoją wiarę
 • pielęgnować miłość małżeńską
 • nauczyć się rozwiązywania konfliktów
 • nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
 • doświadczyć życia we wspólnocie

Opiekun: ks. Krzysztof Hojzer

Zapraszamy!

Ogólnopolska strona Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl

 

Krąg Biblijny dla dorosłych

Krąg biblijny

Opiekunem Kręgu Biblijnego dla dorosłych jest siostra Bogusława Burwan. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00. Więcej informacji po kliknięciu w obrazek poniżej

Diecezjalna grupa Św. O. Pio

Opiekunem grupy jest ks. Krzysztof Hojzer

Link do strony diecezjalnej grupy

Profil na FB