Grupy działające przy parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gorzowie Wlkp.

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia dojrzałego.

 • Opiekun: Ks. Artur Nebelski
 • Prezes: Tadeusz Gronowski
 • Spotkania: ostatni poniedziałek m-ca – salka papieska o godz. 20:00

Strony www:

Odnowa w Duchu Świętym

Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii powstała w roku 1993. Tworzy ją 25 osób plus opiekun, którym jest ks. Paweł Prüfer.  Charyzmatem grupy jest wielbienie Boga i ewangelizacja.

W każdy wtorek spotykamy się na Eucharystii, by następnie uczestniczyć w spotkaniu modlitewnym. Na spotkaniach gromadzimy się w kaplicy, przed Najświętszym Sakramentem, wielbiąc Boga, rozważając jego Słowo i słuchając katechezy.

W pierwszy piątek miesiąca posługujemy modlitwą wstawienniczą, z której może skorzystać każdy parafianin. Choć grupa posługuje w ten sposób od września (2014) to na pierwszym spotkaniu zgromadziło się 10 osób. Od kilku lat prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne, tzw. Seminaria Odnowowe. Prowadzone są one przez księdza opiekuna i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Podczas rekolekcji uczestnicy korzystają ze spowiedzi św. generalnej i chrztu w Duchu Świętym, a wielu z nich dołącza później do grupy. W trosce o miasto podjęliśmy modlitwę wstawienniczą za Gorzów, od 6 lat spotykamy się przed Najświętszym Sakramentem na godzinnej adoracji. Istotną cechą odnowy charyzmatycznej jest odnowa życia każdego ze współbraci i sióstr, dlatego zwracamy uwagę na modlitwę indywidualną, oraz formację poprzez udział w rekolekcjach i grupach domowych. Podczas spotkań domowych głoszona jest katecheza i rozważane Słowo Boże.

Odnowa w Duchu Świętym (nazywana też Odnową Charyzmatyczną) pomaga odkryć współczesnym chrześcijanom Boga, który nie jest teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim.

Przyjdź! Aby:

 • lepiej poznać Boga,
 • doświadczyć osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem,
 • doświadczyć uzdrawiającej mocy Jezusa, Jego pokoju i radości,
 • lepiej rozumieć Pismo Święte.
 • Spotkania: w każdy wtorek msza święta o godz. 18:00, uwielbienie Boga w kaplicy adoracji, spotkanie w salce parafialnej.
 • Opiekun: Ks. Michał Bala
 • Lider: Mirosław Lasoń

strony www:

Koło Przyjaciół Paradyża

 

Spotkanie opłatkowe 2012 dla Grup Przyjaciół Paradyża z Gorzowa Wlkp., w parafii Pięciu Braci Męczenników. Na spotkaniu obecni byli m.in. Ks. bp Tadeusz Lityński, ks. Marek Ogrodowiak moderator diecezjalny Przyj. Paradyża, ks. Proboszcz parafii wraz z księżmi opiekunami i uczestnikami różnych grup biorących udział w tym spotkaniu.


MODLITWA PRZYJACIÓŁ PARADYŻA

Niepokalana Dziewico, Maryjo, której Bóg powierzył wychowanie Jezusa, Zbawiciela świata, bądź wychowawczynią licznych młodych ludzi, których Duch Święty rozpali pragnienia pójścia na służbę Odwiecznej miłości.
    Upraszaj im łaskę rozeznania i odczytania daru powołania i gotowości pokornego pełnienia woli Bożej aż do całkowitego zapomnienia o sobie i zjednoczenia z Jezusem.
    Wszystkim powołanym bądź pomocą i ostoją w czas próby i zwątpienia.
    Twojej opiece i obronie polecamy szczególnie nasz Seminarium Duchowne, aby nieustannie wzrastała tam pokora i cierpliwość, pracowitość i uczciwość, wiara żywa, a nade wszystko miłość do Ciebie i Twojego Syna, ranionego grzechami w sercach ludzi.
    Matko Cierpliwie Słuchająca, miej w szczególnej opiece tych kapłanów i kleryków, którzy dzisiaj najbardziej potrzebują Twej pomocy.
    Ozdobo Paradyża, Matko Słowa Przedwiecznego, nie gardź słowami moimi, ale je łaskawie wysłuchaj.

Amen


Bóg zapłać za ofiarę na odbudowę i renowację pocysterskiego zespołu klasztornego w Paradyżu. Czujemy się dłużnikami Czcigodnych Ofiarodawców. Dług ten próbujemy choćby w części spłacić poprzez solidną formację duchową i intelektualną kandydatów do Kapłaństwa. Codziennie dziękujemy Bogu za Dobroczyńców Zielonogórsko – Gorzowskiego Seminarium Duchownego.

Ks. Dr Dariusz Mazurkiewicz
Rektor Seminarium

Kapłan odpowiedzialny: Ks. Michał Bala

 • Lider: Krzysztof Lis
 • Spotkania: pierwszy czwartek miesiąca adoracja przed mszą św., msza św. 18:00 i spotkanie po mszy świętej.

strona www:

Eucharystyczny Ruch Młodych (ERM)

Na naszych spotkaniach uczymy się czytać Pismo święte-dzielimy się tym, co Bóg mówi do nas i jak my mamy odpowiadać swoim życiem na Jego słowa. Również w czasie naszych spotkań bawimy się… Cieszymy się też z obecności Mamy Asi, która swoim zaangażowaniem w wiarę jest dla nas wzorem. Nasze spotkania prowadzi też P. Jola Bilińska (katechetka).

ERM to grupa skupiająca wokół siebie dzieci z parafii, które mają swoje spotkania raz w tygodniu w ciągu roku szkolnego pod opieką Sióstr Urszulanek. Zadaniem dzieci, należących do Krucjaty jest poznawanie i rozumienie tajemnic Eucharystii, dbanie o wzorową postawę swoją i swoich kolegów.

Historia ERM

Eucharystyczny Ruch Młodych jest ruchem eklezjalnym, gromadzącym dzieci i młodych, którzy razem przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat. Ruch ten powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie przystosowania Krucjaty i jej zasad do dzisiejszych czasów. Można powiedzieć, że ERM jest w jakimś sensie wynikiem soborowego “aggiornamento” w dziedzinie wychowania eucharystycznego. 
     Aktualnie ERM jest ruchem międzynarodowym i obejmuje 3 miliony młodych na całym świecie. Korzeniami ERM sięga Krucjaty Eucharystycznej – organizacji powstałej we Francji w 1916 roku, a na ziemie polskie przeniesionej przez matkę Urszulę Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK. 
     Od końca II wojny światowej do lat osiemdziesiątych nie było możliwości pracy z dziećmi w Krucjacie. Tymczasem we Francji od 1960 roku Krucjata Eucharystyczna zaczyna działać w nowym stylu, jako nowy ruch. Za radą Jana XXIII przybiera ona nazwę: Eucharystyczny Ruch Młodych. Po latach kryzysowych Ruch ten odradza się i od 1970 roku uniezależnia się od Apostolstwa Modlitwy, działając w porozumieniu z odpowiednią Komisją w ramach Episkopatu Francji. Podobnie kształtują się dzieje ERM w Belgii. Natomiast we Włoszech i Hiszpanii Krucjata Eucharystyczna przekształca się w ERM, pozostając nadal jako sekcja młodzieżowa w ramach Apostolstwa Modlitwy. 
Z terenu krajów Europy ERM przenika do krajów Ameryki Łacińskiej: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Wenezuela, Paragwaj. 
     W Polsce w jedności z Ruchem na świecie wspólnoty ERM-u powstały w 1985 roku w ramach przygotowań do II Kongresu Eucharystycznego. Dziś jest nas w Polsce ok. 12 tysięcy członków w 28 diecezjach. 

ERM gromadzi dzieci i młodych, którzy:

 • kochają szczególnie Jezusa Eucharystycznego
 • razem przeżywają Ewangelię
 • opierając się na Jego przyjaźni chcą budować nowy świat

ERMisto! Z miłości do Jezusa Chrystusa:

 • Żyj Mszą św.
 • Czytaj Ewangelię
 • Kochaj bliźnich
 • Bądź trzynastym apostołem

Obowiązki członka ERM:

 • Módl się gorliwie rano i wieczorem 
 • Bierz pełny udział we Mszy św.
 • Odwiedzaj i adoruj Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie
 • Prowadź systematyczną pracę nad sobą
 • Bądź wrażliwy na potrzeby bliźnich i spiesz im z pomocą
 • Odznaczaj się solidnością w pracy szkolnej i na katechezie
 • Unikaj alkoholu i papierosów
 • Żyj sprawami Kościoła, Ojczyzny i wspieraj Ojca Świętego modlitwą
 • Bierz czynny udział w spotkaniach ERM
 • Okazuj gorliwe uczestnictwo w życiu parafii.

strona www:

ZAPRASZAMY 

W każdy poniedziałek od godz.16.15-17.00

W salce domu katechetycznego (przy kościele)!  

 Opiekunem grupy jest Siostra Elżbieta Bezubik

 Zabierz ze sobą dobre chęci, Pismo Święte, Uprzedzam jednak, że czas wypełniony będzie modlitwą – tańcem dlatego

trzeba zabrać  ze sobą RADOŚĆ – obowiązkowo

Galeria zdjęć


Wakacje 2005 w Przesieku


Nasz wyjazd do Zielonej Góry w listopadzie 2005, na Diecezjalny Dzień ERM-u


Wspomnienie z zimowiska 2005 – „ NIE GUZDRAJ SIĘ HARNAŚ… „

W drugim tygodniu ferii zimowych 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży pod opieką s. Danuty, p. Zdzisławy Migdał i Pawła z Poznania wyjechała na zimowisko w Góry Izerskie do Świeradowa Zdroju. Zamieszkaliśmy w pensjonacie „Mimoza”. Pogoda nam dopisała, śniegu dużo, chociaż przez pierwsze dni dokuczał nam silny wiatr. Czas nam upływał miło. Prawie wszyscy zjeżdżali na nartach( niektórzy bardzo szybko opanowali technikę jazdy) zjeżdżaliśmy też na sankach, jabłuszkach – nawet późnym wieczorem…

Najstarsza grupa gimnazjalistów w tej śnieżnej aurze zdobyła dwa najwyższe szczyty:
Stóg Izerski ( 1063m) i Sępią Górę. Byliśmy bardzo zadowoleni z tej wyprawy.
Byliśmy też na autokarowej wycieczce w zamku Czocha, w Czercim Młynie w Czerniawie i na basenie.

Podczas tych zimowych szaleństw, mieliśmy też program duchowy Pt. „ Dobrze widzi się tylko sercem”. Spotykaliśmy się w trzech grupach wiekowych i razem z „Małym Księciem” wędrowaliśmy po Jego planecie. Na ostatki mieliśmy wieczorem dyskotekę. W Środę Popielcową gościliśmy Ks. Mateusza Droba z Poznania – redaktora „Małego Przewodnika Katolickiego”, który nam odprawił Mszę św., posypał głowy popiołem w wprowadził nas w atmosferę Wielkiego Postu.

Wyjazd był udany, wróciliśmy zadowoleni… szkoda, że tak krótko.

     Serdecznie pozdrawiam s. Danuta wraz z opiekunami.

Wspólnota Wiara i Światło

“Wiara i Światło” powstała z wiary, że każda z osób upośledzonych umysłowo jest w pełni osobą, z wszystkimi prawami istoty ludzkiej: przede wszystkim z prawem bycia kochaną, uznawaną i poważaną ze względu na samą siebie i w wyborach, które podejmuje. “Wiara i Światło” jest także przekonana, że każda osoba, w pełni sprawna czy upośledzona jest jednakowo kochana przez Boga, że Jezus mieszka w każdej z nich. “Wiara i Światło” wierzy, że każda osoba, nawet najbardziej upośledzona jest powołana by pogłębiać swe życie w Jezusie w swoim Kościele. Jest powołana by stać się źródłem łaski i pokoju w świecie.

Wspólnota “Wiara i Światło” to grupa 15-40 osób (upośledzone umysłowo dzieci, młodzież i dorośli ich rodzice i przyjaciele) spotykających się przynajmniej raz w miesiącu na przyjacielskich spotkaniach, dzieleniu się, modlitwie i świętowaniu.

Pomiędzy tymi spotkaniami członkowie wspólnoty nawiązują osobiste więzi, bowiem “tam gdzie jest przyjaciel tam jest i droga”.

Zwykle wspólnoty zakorzenione są w lokalnych parafiach i włączają się w życie swego kościoła. “Wiara i Światło” skupia Chrześcijan różnych wyznań odpowiadając na Jezusową modlitwę “Ojcze uczyń aby wszyscy stanowili JEDNO”.

Poza regularnymi zebraniami, wspólnoty pdejmują szereg rozmaitych działań zależnie od ich potrzeb, kreatywności członków i Bożej inspiracji. Organizują wakacyjne obozowiska, formacje, pielgrzymki – czas radości i ożywienia dla osób z umysłowym upośledzeniem, czas wytchnienia dla ich rodziców, etc.

Osobie upośledzonej, “Wiara i Światło” objawia, że jest wezwana by obdarowywać innych skarbami swego serca, swym uczuciem, wiernością.

Rodzinom, “Wiara i Światło” daje niezbędne oparcie w ich trudnościach, pomaga im w lepszym rozpoznaniu wewnętrznego piękna ich dziecka i odkryciu, że ono może być źródłem życia i jedności.

Przyjaciołom, szczególnie młodym, “Wiara i Światło” ukazuje drogę do nawiązania przyjaźni z osobą upośledzoną umysłowo, do zaangażowania pozwalającego na odkrycie w drugiej osobie żywej obecności Jezusa, odkrycie nowego sensu swego życia. Czyż nie jest to niesamowite doświadczenie.

Przesłanie

W czasach gdy wiele dzieci z upośledzeniem umysłowym jest eliminowanych przed albo po ich urodzeniu, gdy często są porzucane, “Wiara i Światło” jest przekonana, że życie każdej osoby jest unikatowe i święte. Nawet najbardziej słaba istota jest wezwana by być źródłem radości i pokoju w Kościele i świecie. “Wiara i Światło” chce nieść im i ich rodzinom świadectwo Bożej miłości.

kapłan odpowiedzialny: ks. Tomasz Baczyński

spotkania: Pierwsza sobota m-ca godz 15:30 w salce parafialnej 

Galeria zdjęć:


spotkanie w dniu 05.10.2013 roku

Apostolat Dobrej Śmierci

Apostolat Dobrej Śmierci

Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko!

Jesteśmy modlitewną wspólnotą, liczącą w Polsce 400 tys. osób. Polecamy się opiece Matce Bożej – na ostatnią godzinę swojego życia, nawiązując do kultu Matki Bożej Bolesnej. Zaufanie i zawierzenie Bogu – to cechy, które pielęgnujemy. Dołącz i Ty!

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać:

 • dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej,
 • dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia,
 • dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

spotkania: Pierwszy poniedziałek miesiąca msza o godz. 18:00.
kapłan odpowiedzialny: Ks. Artur Nebelski

strona www: Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Chorych

Apostolstwo Chorych

Z Chrystusem jestem przybity do Krzyża 

Apostolstwo Chorych jest wspólnotą, która pomaga chorym przeżywać cierpienie w sposób twórczy, bardziej Chrystusowy. Nie jest odrębną organizacją, chociaż Papież Pius XI zatwierdzając 12 sierpnia 1934 r. Apostolstwo Chorych nazwał je “Unio Pia” – czyli pobożnym Stowarzyszeniem. Papież ten postawił Apostolstwo Chorych obok Akcji Katolickiej jako wzór postawy apostolskiej. Założyciel Apostolstwa Chorych –  ks. dr Michał Rękas uważał, że “Apostolstwo Chorych ma za cel uczynić z chorych apostołów przez przyjęcie, znoszenie i ofiarowanie cierpień za Kościół i zbawienie dusz. Apostolstwo podnosi chorego na duchu, ukazuje mu wielkie możliwości pracy twórczej mimo choroby i przez chorobę, uczy chorego cierpieć dobrze, po chrześcijańsku”.

Chcąc być członkiem Apostolstwa Chorych należy spełnić trzy warunki:

 1. przyjmować cierpienie z poddaniem się woli Bożej;
 2. znosić je cierpliwie, po chrześcijańsku, w zjednoczeniu z Jezusem, który się za nas ofiarował na Krzyżu, ofiaruje w Eucharystii, żyje w Kościele;
 3. ofiarować swe cierpienia Bogu w intencji przybliżenia Królestwa Bożego, za zbawienie świata, za Kościół i Ojczyznę, w intencji Ojca świętego.

Te trzy warunki stanowią istotę Apostolstwa Chorych. Nie obowiązują one pod groźbą grzechu, ani na zawsze, ale tylko na czas trwania choroby. Chorzy, którzy z własnej woli pragną spełnić trzy wymienione warunki powinni zgłosić się do Krajowego Sekretariatu Apostolstwa Chorych w Katowicach, skąd jako dowód przyjęcia otrzymają dyplom i krzyżyk Apostolstwa Chorych, a także drukowane listy miesięczne, redagowane przez Sekretariat i samych chorych w formie czasopisma. 
(wszystkie informacje pochodzą ze strony Apostolstwa Chorych – adres poniżej)

kapłan odpowiedzialny: Ks. Proboszcz Ryszard Przewłocki
spotkania:  pierwsza sobota miesiąca odwiedziny chorych w domach

strona www: Apostolstwo Chorych

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila
66-400 Gorzów Wielkopolski, Stilonowa 21
tel. 728 22 25,
hospicjumkamila@wp.pl
Konto: PKO BP II O/Gorzów Wlkp.
Nr 49102019670000860200028290

Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

– pogłębianie życia duchowego poprzez codzienne rozważanie tajemnic różańcowych.

Jesteśmy ludźmi zajętymi, w większości czynnymi zawodowo i zajętymi swoimi rodzinami. Te zajęcia są naszym powołaniem i są bardzo ważne i dobre. Ale codzienna modlitwa też jest bardzo ważna i dobra. Ile czasu możemy codziennie poświęcić na modlitwę? Dużo czy mało, możemy się w tym wzajemnie wesprzeć.

Znana jest modlitwa żywego różańca, w której kilka osób odmawia codziennie po jednej dziesiątce. 
W ten sposób razem odmawiają cały różaniec. Tworzą przy tym wspólnotę modlitwy, choć nie spotykają się bezpośrednio.

Do własnych intencji i intencji za wspólnotę dołączamy intencje za Kościół powszechny i wszystkich wyznawców Chrystusa, oraz intencje papieskie.

Czy różaniec to “klepanie dziesiątek”? Jak to jest, że młodzi włączają się do różańca z entuzjazmem? 
W nad wyraz praktyczny sposób wyraził to Jan Budziaszek: Jeżeli chcę coś zrobić dla przyjaciela, a fizycznie nie mogę, to zawsze mogę mu ofiarować pięć minut mojego życia. Tyle trwa jedna dziesiątka. W tym czasie Mateczka w niebie walczy o niego, a demony nie atakują mnie stresującymi myślami. Czysty zysk.”  
(Jan Budziaszek, Czysty zysk, rozdz. 3: Różaniec. List, nr 8/2001, s. 12)

Spotkania: pierwszy piątek miesiąca msza święta o godz. 18:00, po mszy zmiana tajemnic   
Opiekun: ks. proboszcz Ryszard Przewłocki
Animatorka: Emilia Frank

Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny

Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym powstałym w 1980 r. z okazji 150 rocznicy objawień Matki Bożej Św. Katarzynie Lauboure w Paryżu. Nawiązuje do działalności Stowarzyszenia Cudownego Medalika zainicjowanego przez ks. Fr. Domaradzkiego z krakowskiej prowincji Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo. 
Podstawowe założenia Apostolatu Maryjnego:

 • pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie
 • oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza na znajdujących się u kresu życia
 • szerzenie braterskiej miłości
 • rozpowszechnianie Cudownego Medalika
 • organizowanie niedziel Apostolatu Maryjnego oraz nieustającej Nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika
 • odwiedzanie chorych osób, samotnych i opuszczonych
 • oddziaływanie na otoczenie przez wzajemną pomoc, uczynność i kulturę chrześcijańską
   

Animatorka: Pani Anna Słońska
Spotkania: 27 dnia miesiąca msza święta o godz. 18:00, po mszy spotkanie
Opiekun: ks. Artur Nebelski

Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych

Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych

Spotkania: pierwsza niedziela miesiąca msza święta o godz. 18:00, po mszy spotkanie
Opiekun: ks. Waldemar Kostrzewski

Galeria zdjęć:


Spotkanie opłatkowe 2011

Koło Przyjaciół Radio Maryja

Koło Przyjaciół Radio Maryja

W każdą środę od godz. 18.30 do 19.30 pełni dyżur Parafialne Koło Przyjaciół Radio Maryja.
Serdecznie zapraszamy sympatyków rozgłośni.

Spotkania: Środa godz. 1830
Opiekun: ks. proboszcz Ryszard Przewłocki     

strona www: Radio Maryja

Służba liturgiczna

Służba liturgiczna: Ministranci, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej,
Schola parafialna, Chór parafialny

Służba liturgiczna

Ministranci

Jest to grupa, w której młodzi ludzie uczą się obowiązkowości. Całoroczne służenie nagradzane jest poprzez możność chodzenia po kolędzie. Wszystkie obecności na dyżurach są dokładnie liczone i odpowiednio punktowane przez samych ministrantów, co pozwala na sprawiedliwy podział obowiązków kolędowych. Nawet wspólna kasa jest w rękach grupy. Sami jej członkowie decydują o różnych składkach oraz wydatkach na cele specjalne i bieżące. Organizowane są np. wyjazdy na zjazdy służby liturgicznej w Paradyżu, a wcześniej w Rokitnie. Pozwala to na stały kontakt chłopców z rówieśnikami z innych parafii i poszerzanie swojej wiedzy oraz pogłębianie wiary na różnych seminariach i szkoleniach. Wspólnota ministrancka dba nie tylko o rozwój duchowy i intelektualny młodego człowieka, ale też o rozwój fizyczny oraz zdrowie. W wolnych chwilach istnieje możliwość gry w tenisa stołowego na stole zakupionym ze wspólnych składek kolędowych. W ostatnim czasie zostały również zorganizowane trzy zespoły piłki nożnej w związku z rozgrywkami między parafiami. Młody człowiek może wykazać się również wiedzą w zakresie Pisma Świętego i wystartować w Konkursie Biblijnym organizowanym w Paradyżu. W tym roku grupa ministrantów i lektorów z ww. parafii zajęła trzecie miejsce.

Lektor Paweł Spólnik

Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gorzowie Wielkopolskim posiada prężnie działającą formację ministrancką w liczbie ok. 70 osób, z czego ponad 20 to lektorzy.

Ministranci (szkoła podstawowa – klasa III – VI)

kapłan odpowiedzialny: Ks Artur Nebelski
spotkania: w każdą sobotę o godz. 12:00 – salka ministrancka

Lektorzy i ministranci (gimnazjum i szkoła średnia)

kapłan odpowiedzialny: Ks. Waldemar
spotkania: w każdą sobotę o godz. 12:00 – salka ministrancka

Kandydaci na Ministrantów

kapłan odpowiedzialny: Ks. Waldemar 
spotkania: w każdą sobotę o godz. 12:00 – salka ministrancka

Ojcowie Ministranci

Lider: 
kapłan odpowiedzialny: 
spotkania: 

Pomocnicy udzielania Komunii Świętej

W parafii posługuje 6 Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej.
Czterech od 2006 (Mirosław Lasoń, Czesław Szagun, Andrzej Jachimowski i Arkadiusz Sowiński)

oraz i dwóch od 2009 roku (Damian Zajączkowski i Grzegorz Drozdowicz).

Pomagają w rozdawaniu Najświętszego Sakramentu w czasie mszy świętych, oraz zanosząc Go chorym w Domu Pomocy Społecznej i Szpitalu przy ul. Walczaka oraz w domach w naszej parafii.

Schola Parafialna

Akompaniują nam głównie gitary oraz bębenek, czasem skrzypce i grzechotki. Przez wiele lat scholę prowadziło wielu animatorów muzycznych, obecnie naszą opiekunka jest s. Renata Radosz i od tego roku duchowo wspiera nas ks. Artur Nebelski.

Naszym głównym zadaniem jest ubogacenie śpiewem  niedzielnej Mszy św. z udziałem dzieci o godz. 12.00. Gromadzimy się jako schola również
z okazji świąt i ważnych wydarzeń w Kościele. Włączamy się też chętnie w prowadzenie okolicznościowych nabożeństw, głównie różańcowych i Drogi Krzyżowej.

Spotykamy się w każdą sobotę na próbach, by dobrze przygotować się do niedzielnego śpiewu. W ciągu roku ma też miejsce wspólne wyjazdy o charakterze formacyjnym i integracyjnym. Nasza schola liczy 15 osób. W jej skład wchodzą dziewczęta w wieku od 7 do 17 lat. Ostatnio doszły nam też głosy chłopięce.

Jesteśmy grupa pełna radości i zapału . Staramy się, aby jak najlepiej czcić Boga poprzez muzykę i śpiew.

GALERIA


Powakacyjny wyjazd scholki do Międzyzdrojów 09 2015

Zdjęcia z wyjazdu integracyjnego na Długie 8-9 maja 2015

Zdjęcia ze spotkania opłatkowego w dniu 17-01-2015

Spotkanie podsumowujące w Międzyzdrojach

Warsztaty liturgiczno – muzyczne 28.02 – 02.03 2014 w Parafii Pierwszych Polskich Męczenników

Wyjazd Scholi na zimowisko w Zawoi – 02 – 08.02 2014

Spotkanie opłatkowe 2013

Wyjazd Scholi do Warszawy – lipiec 2013

Schola 2012

Chór

Starosta Chóru Parafialnego oraz Pan Organista zapraszają wszystkie osoby lubiące śpiewać  i chętnych do współpracy, do poszerzenia naszych szeregów.

Chór istnieje od 5 lat i wielokrotnie starał się wzbogacać liturgię uroczystości i obrzędów kościelnych. Obecnie tworzy go około 20 pań śpiewających w pierwszym i drugim głosie oraz tylko 2 panów śpiewających partie tenorowe i 3 panów śpiewających basem.

Do uzyskania pełnego brzmienia chóru wskazane jest jego powiększenie, szczególnie o kilka nowych głosów męskich o co szczególnie staramy się zabiegać, chociaż panie są również mile widziane. Członkowie chóru zapewniają wszystkim miłe i serdeczne przyjęcie do wspólnej śpiewającej rodziny.

Do apelu i prośby chórzystów przyłącza się i zachęca gorąco również proboszcz parafii.

Wszystkie chętne, bądź jeszcze nie zdecydowane osoby mogą zgłaszać się po każdej mszy świętej do Pana organisty, oraz  w każdy czwartek między godziną 18:30 a 19:30, podczas prób chóru które odbywają się w salce na parterze domu katechetycznego.

Rodzina chórzystów serdecznie zachęca i zaprasza.

Starosta chóru: Ryszard Kina
Kierownik muzyczny chóru: Wojciech Kuchnowski – organista.
kapłan odpowiedzialny:
spotkania: w każdy czwartek o godz. 18:30 – świetlica parafialna

 

Duszpasterstwo Katechetów

Duszpasterstwo Katechetów

kapłan odpowiedzialny: Ks. Proboszcz Ryszard Przewłocki
spotkania: pierwszy czwartek miesiąca msza św. 1800 spotkanie po mszy

Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Gorzowie Wielkopolskim p.w. św. Teresy od Jezusa

strona www: Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Grupa modlitwy ciszy (kontemplacyjnej)

Ikona – Jezus Święta Cisza

Grupa modlitwy ciszy (kontemplacyjnej)

Przy parafii M. M. Kolbe Związana z duchową rodziną Przyjaciół Miłości Miłosiernej

„Szukajcie czytając, a znajdziecie rozmyślając; pukajcie modląc się, a będzie wam otworzone przez kontemplację”
(Guigo Kartuz XII w.)

Grupa spotyka się, aby pogłębiać osobiste doświadczenie modlitwy.
Przebieg spotkania jest bardzo prosty i ma tradycyjną formę Lectio Divina: 
lectio (czytanie), meditatio (rozważanie), oratio (modlitwa spontaniczna), contemplatio (modlitwa kontemplacyjna). 
W czasie spotkania czytamy także dokumenty Kościoła oraz dzieła wielkich świadków modlitwy.

Spotkania trwają około godziny i są otwarte dla wszystkich. 
Uczestniczą w niej osoby także spoza naszej parafii i Gorzowa Wlkp.
Spotkania są NAPRAWDĘ otwarte na KAŻDEGO, który podziela nasze pragnienie spotkania z Bogiem:
– Ojcem – który bez słów wie czego nam potrzeba – a my ufamy Jego woli – która jest samym miłosierdziem.  
– Synem – który jest dla nas Drogą, Prawdą i Życiem,
– Duchem Świętym – który otwiera i oczyszcza nasze umysły i serca, uzdalniając do przyjęcia Łaski Bożej.

Modlitwa w ciszy (zewnętrznej i wewnętrznej – umysłu i emocji) to także nasza codzienna praktyka, w której, po lekturze Słowa, staramy się oddać z ufnością kształtowaniu nas, przez cierpliwą i mądrą Miłość Boga w Trójcy Świętej.

Ważna uwaga.
Modlitwy wewnętrznej, do której zachęcamy, nie należy mylić z medytacją niechrześcijańską lub pseudochrześcijańską. Modlitwa wewnętrzna zawsze ma prowadzić do spotkania z miłującym, osobowym Bogiem i nie ma nic wspólnego  z praktykami medytacyjnymi dążącymi do osiągnięcia “pustki” w umyśle. Opieramy się na Tradycji Kościoła, a szczególnie na nauczaniu św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Avila.

ZAPRASZAMY!

Spotkania: W poniedziałki o godz. 16:45 w Kaplicy Sióstr Urszulanek
przy parafii p.w. M.M. Kolbe
Opiekun: ks. prof. dr hab. Paweł Prüfer
Osoba odpowiedzialna: Arkadiusz Sowiński arsowi@o2.pl

Świeckimi inicjatorami Przyjaciół są małżonkowie Monika i Marcin Gajdowie (www.gajdy.pl)

Strona Przyjaciół Miłości Miłosiernejwww.przyjacielemm.pl
Gdzie udostępnione zostały do odsłuchania nagrania z rekolekcji – Sesji katechetyczno-modlitewnych.

Wspólnoty o podobnej duchowości

Światowa Wspólnota Medytacji Chrześcijańskiej

 

 

Galeria zdjęć:


Nasze grudniowe (2014) spotkanie opłatkowe.

 

 

Ruch Światło - Życie

Ruch Światło – Życie
– Oaza Dzieci Bożych, Oaza Młodzieżowa
oraz dla małżeństw i rodzin: Kościół Domowy

“Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”
(Mt 18:20)

O Ruchu
Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe  
(gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).


Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w “Drogowskazach Nowego Człowieka”. Małżonkowie żyjąc treścią “Drogowskazów” realizują je w “Zobowiązaniach Domowego Kościoła”.

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji.

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda “światło-życie”, przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest realizacja zasady “życie z życia” i zasady organicznego wzrostu.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła Małe grupy do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie należący do niego – opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954 Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową.. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą “Ruch oazowy”, “Ruch Żywego Kościoła”. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.
 
 
Oaza Dzieci Bożych
Animatorka:  Joanna Kropa (II stopień), Izabela Rucka (III stopień)
Spotkania: I i II stopień – sobota, godz.1300 – Dom parafialny,
                      III stopień – czw., godz. 17 – Dom paraf.

Oaza Młodzieżowa – nowego życia
Animatorzy: Grzegorz Lasoń i Katarzyna Golis (I stopień)
pozostali animatorzy: Agnieszka Socha, Marta Skowroń, Barbara Janiak, Anna Janiak, Tomasz Najda, Karolina Stołowska, Ewa Pielech, Katarzyna Jurgońska,
zastępca animatora diecezjalnego – Piotr Leśków 
Spotkania: 0 stopień – piątek godz. 1700 – Dom parafialny
                      I stopień – sob., godz. 1030  – Dom parafialny
Opiekun:
            www.oaza.pl
          www.adonai.oaza.pl – Diakonia Słowa i informacji – Ruchu Światło-Życie DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO GORZOWSKIEJ

Kościół Domowy

Kim jesteśmy?
Domowy Kościół jest częścią Ruchu Światło – Życie (ruch oazowy), która skupia małżeństwa i rodziny. Czerpiemy z bogactwa charyzmatu Oazy i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame.
W naszej formacji kładziemy nacisk na rozwój i wzrost duchowości małżeńskiej. Będąc bliżej siebie, zbliżamy się do Boga, a będąc w głębokiej relacji z Jezusem, pogłębiamy naszą miłość małżeńską. Pogłębianie tych relacji wpływa również na nasze dzieci, pomagając nam wychowywać je w duchu chrześcijańskim.
Spotykamy się raz w miesiącu w grupach o stałym składzie (4 do 7 małżeństw), które nazywamy kręgami. Nad prawidłowym przebiegiem spotkania czuwa ksiądz opiekun oraz para animatorska.
W czasie spotkań w kręgu jest czas na część towarzyską, aby stworzyć atmosferę serdeczności, część modlitewną połączoną z dzieleniem się Słowem Bożym i modlitwą różańcową. Część formacyjna jest czasem dzielenia się problemami i radościami życia oraz sukcesami w pracy nad sobą i wypełnianiem zobowiązań. Część formacyjna jest także czasem przedstawienia i rozważenia kolejnego tematu przygotowanego przez parę animatorską (prowadzącą) lub inną parę w kręgu.
Wszystkie małżeństwa sakramentalne, które pragną umacniać swoją wiarę, pielęgnować miłość małżeńską, nauczyć się rozwiązywania konfliktów, doświadczyć życia we wspólnocie – serdecznie zapraszamy do kręgów Domowego Kościoła!
Jeżeli chcecie…

 • umacniać swoją wiarę
 • pielęgnować miłość małżeńską
 • nauczyć się rozwiązywania konfliktów
 • nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
 • doświadczyć życia we wspólnocie

Zapraszamy!

Ogólnopolska strona Domowego Kościoła: www.dk.oaza.pl

 

Krąg Biblijny

Wspólnota powstała w 2015 roku i gromadząca około 20 osób.
Inicjatorką spotkań i osobą odpowiedzialną za grupę jest s.Renata Radosz.
Spotkania ze Słowem Bożym mają formę rozważania metodą dialogu kontemplacyjnego.
Raz w miesiącu w kaplicy sióstr odprawiana jest Msza św.

Spotkania: W każdy piatek o godz. 19:00 w Domu Sióstr Urszulanek
przy parafii p.w. M.M. Kolbe
Osoba odpowiedzialna: s. Renata Radosz.

 

Spotkania opłatkowe 2011