Siostry pracujące przy parafii

ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego - urszulanki szare

Pracują w parafii św. Maksymiliana w Gorzowie Wielkopolskim od 22 sierpnia 1985 roku. 
Przybyły tu na zaproszenie ks. Biskupa Wilhelma Pluty i ks. Proboszcza Jana Pikuły. 
Podejmują pracę w zakrystii i w katechezie.

W domu Sióstr Urszulanek (który mieści się na I piętrze wewnętrznego budynku parafialnego) 
odbywają się cotygodniowe spotkania:

  • Grupy Modlitwy Kontemplacyjnej ( poniedziałek, godz. 16.45 )
  • Schola gregoriańska ( wtorek, godz. 18.30 )
  • Krąg biblijny – spotkania ze Słowem Bożym ( piątek, godz. 19.00 )

Obecnie wspólnotę tworzą:

s. Renata Radosz

s. Renata Radosz

Przełożona

W parafii św. Maksymiliana jest od 15 sierpnia 2011 roku. Przełożona domu i katechetka w Gimnazjum Nr 13 przy Zespole Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. W parafii prowadzi scholę dziecięco-młodzieżową, przygotowuje grupę młodzieży do Sakramentu Bierzmowania oraz prowadzi Spotkania Kręgu Biblijnego dla dorosłych. 
Uczestniczy także w spotkaniach scholi gregoriańskiej w naszej parafii.

s. Maria Szafulska

s. Maria Szafulska

zakrystianka

Od 16 lat jest w naszej parafii.  W latach 1987-1990 jako odpowiedzialna za wspólnotę sióstr i katechetka, a od roku 1999 jest zakrystianką.

s. Elżbieta Bezubik

s. Elżbieta Bezubik

Siostra przyjechała do naszej parafii z Augustowa w sierpniu 2017 roku.
Pracuje jako katechetka w SP 13.  W parafii zajmuje się dziećmi – przygotowuje je do przyjęcia sakramentów Pokuty i Pojednania (Spowiedzi) oraz pierwszej Komunii Świętej a także prowadzi Eucharystyczny Ruch Młodych.
Jest uczestniczką spotkań Grupy Modlitwy Kontemplacyjnej.