Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia! 
Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie.

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. 
Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.