XV Niedziela Zwykła – 16 lipca 2017
Myśl dnia:
“Prawdziwa miłość,
która jest byciem dla drugiego,

poświeceniem się mu,
jest darem Boga, a więc owocem Jego działania”

Patron dnia: Najświętsza Maria Panna z Góry Karmel

(więcej…)